close
تبلیغات در اینترنت
جریان شناسی شعر حجم

مطالب مربوط

جریانشناسی شعر معاصر (شعر حجم بخش دوم )

جریانشناسی شعر معاصر (شعر حجم بخش دوم )

محمد حسن زاده:

آنچه برای من سوال است این است :آیا شعر حجم به جایگاه مورد نظر خودش در جامعه ی شعری رسیده است یا خیر ؟ اصولا این نوع شعر و پردازندگانش توانسته اند آن را خوب تبیین کنند و جامعه ی شعری را به اقناع و شناخت شاکله ها برسانند ؟

سمیه زیتونلی:

زبان شعر قدیمیه یا گویش اینطوریه در این نوع شعر

دكترصادقلو:

شعر حجم از نظر جایگاه زمانی در بین اصطلاحات و نو گرایی های جدید بعد از موج نو و قبل از شعر ناب بود

دكترصادقلو:

اگر اجازه بدید فقط تیتر وار به چند اصطلاح بپردازیم

محمد حسن زاده:

عتیقه نیست ولی از بوی باستان بیدار می شود

محمد حسن زاده:

بفرمایید دکتر

دكترصادقلو:

بعد از ظهور نیمایوشیج و پیدایش شعر نو فارسی و تثبیت این قالب شعری جدید، جریانهای مختلف شعری در شعر نو فارسی پدید آمد.که مهمترین این جریانها به ترتیب تاریخ ظهور عبارتند از:

شعر تندركیا -  شعر شاهین

شعر هوشنگ ایرانی  - شعر جیغ بنفشی

احمدرضا احمدی -جریان شعری موج نو

یدالله رویایی  - شعر حجم

سیدعلی صالحی -شعر ناب

وحيده سيستانى:

شعر حجم مخاطبین خاص خودش را دارد چرا که هدف شاعران حجمگرا جلب مخاطب عام نبوده است.آنها این سبک شعری را با تغییرات زبانی و جهانی شعر ارائه دادند و معتقد بودند که مخاطب خودش را پیدا می کند و به نظرم درین مورد موفق هم بوده اند.در هر حال شناخت اکثریت این امضاء کنندگان از عرفان و به خصوص عرفان شرق دور نیز بی تأثیر نبوده است.

دكترصادقلو:

تمام این جریان ها دارای بیانیه و مانیفیست خیلی زیبایی هستند بخصوص شعر حجم .اولین آسیب شناسی شعر حجم همین بیانیه است که هم کلی گویی و هم لفاظی و هم تجویزی بود.شعر نیمایی هرگز تجویزی نبود بلکه خود نیما و اخوان توصیف گرا و به دنبال تحلیل بودند

دكتر صمصام:

تصور میکنم درک و تعریف خود حجم کار ساده ای نیست!. چهار  نکته در این حوزه (مکتب و نه سبک) خیلی .مهم است : تعریف شعر، تعریف فرم ، تعریف حجم، دینامیک زبان و کلمه

دكترصادقلو:

در خلال بحث چند بند از بیانیه رو میذارم تا بهتر بشه نظر داد

وحيده سيستانى:

من هم موافقم که یکی از اشکالات بیانیه کلی گویی و چه بسا گاها تناقض هایش است.

زهره:

این جریان شعری با مشخصه‌هایی همچون: نمادین بودن شعر، فقدان فرم و ساختار، تجریدی بودن ایماژها، غیبت معنا و ... به ظهور رسیده

دكتر صمصام:

فقدان فرم؟ برعکس  بانو زهره!شعر حجم ، تجلی فرم است

 راحمه  شهريارى:

اشکال عمده سخنان نظري يداللهي در اينه که استعاري صحبت ميکنه, در نظريه پردازي ادبي, بايد زبان تمثيلي بکار گرفت, نه استعاري

دكتر صمصام:

 سراغ بیانیه برویم خیلی تخصصی میشود.

وحيده سيستانى:

اتفاقا بانو زهره،شعر حجم در فرم و ساختار و معنای خودش جریان یافته و دارد..این خصوصیت ویژه ی آن است که سبکی به نام حجم را تشکیل داده.

زهره:

شعرحجم سکوی پرتابی است برای رفتن به ظرفیت دور جهان های ناپیدای شعر.

محمد حسن زاده:

 مطرح شدن دوبارة حجم گرايي در محافل ادبيِ سال هاي اخير، موجب بازخواني

دقيق تر مباني نظري و بوطيقاي خاص اين جنبش شده است.

تا آنجا که من مصاحبه ها و تعریف و تعارفهای شاعران حجم گرا رو مطالعه کردم هرکدام از منظر و دیدگاه شخصی خود وارد میدان میشوند و گاه تناقض و تضاد دارد

راحمه  شهريارى:

 سوال اقاي حسن زاده

ايا شعر حجم به جايگاه مورد خودش در جامعه شعري رسيده؟

دكتر صمصام:

جایگاه مورد نظرش کجاست؟!

محمد حسن زاده:

جایگاهش همان جمله ی اول بیانیه است (حجمگرايي آنهايي را گروه ميكند كه در ماوراي واقعيتها به جستوجوي دريافتهاي مطلق و فوري و بيتسكين اند. )

عده ای ان را جریان شعری میدانند و عده ای اون رو یک بینش متعالی میدانند و نام جریان رو بر اون نمیپذیرند

دكترصادقلو:

در مورد جریان های شعری بعد از نیما ( که  جریان رو عرض کردم ) معتقدم که قضاوت هنوز زوده نه به له و نه علیه . اما میشه تحلیل کرد

در بیانیه به عنوان یک جریان شعری اومده

دكتر صمصام:

"همه  تپشی که هنرمند برای خلق دارد، و لذتهایی که افرینش به او میدهد،بخاطر ایجاد فرم است" (رویایی). شاید ضعف بزرگ این مکتب افراط در فرم گرایی است

راحمه  شهريارى:

شايد به اين دليله که از شعر خودشان بيانه اي متصور ميشوند, شايد بيانه خوانده و بعد بسمت خود شعر بروند, کمي حلي شدني تر باشه

زهره:

من سراب ها را می شناسم / در کویر کلمات / و قهقهه دریا / طرح مدام من! / ای ارتفاع گیج / رها شده بر گستره های آگاهی !/ در تو می رقصم / تا شاخک های ویرانم / از شعله های تقدیس / بگذرد.

وحيده سيستانى:

محمد جان،دقیقا مشکل از همین جایی که گفتی شروع میشه..هر کدام از امضاء کننده ها راه خودشونو میرن...اتفاقا به قول دکتر صمصام در گروه بغلی گرد و خاک سر همین ماجرا بر پاست که چرا به اینجا کشید،چرا بعضی ها تک روی کردند و...

محمد حسن زاده:

خوب اگه ساده بگیم به خاطر اینه که همون افراد دست هم رو رو کردن بعدها گفتند که به خاطر رفاقت با رویایی دست به کار امضا و تایید شدند . این هم یادمون باشه که همین افراد زمانی که امضا کردند آردهاشونو بیخته و الک هاشونو آویخته بودن و پس از بیانیه کار چندانی در زمینه ی حجم نکردند

دكترصادقلو:

با آن که رؤیایی معتقد است باید برای این سبک( موج نو ) تکنیکی ایجاد کرد تا این حرکت نو به بی‌راهه نزند و اندیشه و احساس شاعر هرز نرود. اما اغلب جریان های بعد از نیما خیلی زود از اصل خود دور افتادند و به قول رویایی به هرز رفتند

راحمه  شهريارى:

سکوت دسته گلي بود

ميان حنجره ي من

يدالله رويايي

دكتر صمصام:

شعر حجم ،قصدی برای فراگیر شدن بین طیف مخاطب ندارد. تعمدا خواسته خیلی تخصصی باشد. اصلا تعریف شعر را از نظر رویایی ببینید: شعر ،تعریف هست.! درک و تعریف همین سه کلمه، نشان از مخاطب خاص بودن دارد

وحيده سيستانى:

البته بنده به شخصه با ماوراء مورد نظر حجم هم زاویه دارم..کمی در تبیین همین ماوراء هم تضاد دیده می شود..کدام ماوراء،کدام منطقه ی جغرافیایی ذهنی یا فراذهنی یا فرا روانی یا فرا ادراکی یا فرا بیانی یا....

جایی که در فضای جدا از بعدهای مشخصه باشد کجاست؟

سوم شخص،اول شخص،نگاه چهار بعدی،مانیتیسم،هولوگرافیک؟؟؟؟

مشکل اساسی بنده با این قسمت حجم است که در کنار علاقه ی بسیار شدیدم به این سبک شعری ،نمی توانم جهان عرفانی اش را درک کنم.انگار کلاف سر در گمی شده که ازین شاعر به اون شاعر دست به دست می شود.

دكترصادقلو:

برخی شعر حجم را تحولی در شعر موج نو میدانند و خود رویایی هم غیر مستقیم هدفش را رفع نقایص و پاسخ به انتقاداز شعر موج نو میداند

محمد حسن زاده:

اما من راجع به مخاطب با شما مخالفم دکتر صمصام .این نوع شعر حتی به مخاطب خاص هم نمی اندیشد بلکه نیاز به یک رابط بین متن و مخاطب رو تبلیغ میکنه مگر این که مفسر شعر رو مخاطب خاص بدانیم

دكتر صمصام:

رویایی  ،مجموعه دلتنگی ا و دریایی ها را اوج خود میداند

وحيده سيستانى:

فکر می کنم یکی از نقاط ایراد حجم این باشد که شاعرانش هر چند طبق بیانیه ای در پی ارائه ی ایدئولوژی نیستد ولی در بطن کار به شیوه ای با پیچاندن زبان و واژه مسیر ارائه ی ایدئولوژی را عوض کرده باشند طوری که خاننده بر سر دو راهی کشف و شهودی نو یا بازبینی شهود کهن و پیشینه اش باشد.

دكترصادقلو:

یدالله رؤیایی در مورد موج نو در مصاحبه‌ای با مسعود بهنود در مجلهٔ فردوسی میگه :

عادت شده. بسیاری از جوان‌های این موج پراکندگی و شیفته‌نشدن را چنان بروز می‌دهند که اصلاً معلوم نیست کدام‌یک از شعرای معاصر را قبول دارند و به کدام متمایل بوده‌اند. در هیچ‌یک از دوره‌های شعری این‌قدر آشفتگی وجود نداشته‌است

وحيده سيستانى:

 انگار این حس معلق بودن مخاطب نوعی انتخاب حجمگراهاست که خب ذهن خاننده را به سمت تعلیق می کشاند.

دكترصادقلو:

منظورتون از تعلیق چیه ؟

محمد حسن زاده:

خواننده یا مخاطب ؟

وحيده سيستانى:

منظورم خانشگریست که می تواند مخاطب شعر حجم هم شاملش باشد..تعلیق در فضای فکری و ذهنی شعر..حس باتکلیفی که با تأویل متفاوت است.

دكتر صمصام:

جناب حسن زاده ،در ابتدای بیانیه هم امده که ما سه نوع اندیشه را گروه میکنیم. اگر اجازه دهید ،نظر خود رویایی را درباه مخاطب و معنا و پابلیک شاعر

وحيده سيستانى:

محمد جان،کمی بالاتر من هم همنظر دکتر صمصام بودم و هستم که شعر حجم به دنبال مخاطب خاصش می گردد..شاید به نوعی خودش را تافته ی جدایی از تاریخ شعر بداند.

محمد حسن زاده:

بفرمایید .اما سوال اینجاست که آیا این اتفاق به صورت موفقیت آمیز افتاده یا نه

دكترصادقلو:

دنبال مخاطب خاص بودن برای شعر که هنر است آیا امکان پذیره ؟

وحيده سيستانى:

به نظر شما امکان پذیر نشده؟

خب هنوز هم شاعران قدر حجمگرا داریم و هم مخاطبان این شعر را..

دكتر صمصام:

اما عملا ، شعر حجم ، مخاطب زیادی ندارد!

وحيده سيستانى:

درسته،مخاطب زیادی ندارد ولی مخاطب خاص دارد

البته فکر می کنم بیشترشان در خطه ی سر سبز شمال باشند !

راحمه  شهريارى:

گرگان

دكترصادقلو:

هرگز شاعر و شعر برای خودش نمیتواند برای خودش مخاطب انتخاب کند بلکه مخاطب است که برای خودش شعر و شاعر انتخاب میکند

حال باید ببینیم که آیا مخاطب زیادی دارد ؟ آیا مخاطبی که شعر حجم را انتخاب میکند از چه گروه مخاطبینی است؟ که دکتر صمصام جواب دادند و درست هم هست مخاطب زیادی ندارد

دكترصادقلو:

مخاطب خاص آن است که کاملا بر اساس درک و نیاز انتخاب کند مثلا مخاطبین مثنوی مولانا

راحمه  شهريارى:

سکوت نکردن, خاموشن

محمد حسن زاده:

آیا حجم را از نگاه خود دچار بحران مخاطب میدانید ؟

دكتر صمصام:

 رویایی شعر حجم.را خلف صادق نیما در ماخ اولا میداند . البته از نظر تکنیک ماوراءطبیعت و دینامیک زبان. انصافا بحث دینامیک زبان و کلمه اش خیلی مفیدست و میگوید ،شعر فارسی تا قبل از نیما فاقد فرم هنری بود، تا حد زیادی درست است.

دكترصادقلو:

دچار بحران مخاطب نه کمبود مخاطب خاص

دکتر فرم هنری از دیدگاه حجم گرایان چیه ؟

محمد حسن زاده:

درسته دکتر صمصام این بحث شاید بیشترین تمرکز حجم را بر خود طلبید

وحيده سيستانى:

دکتر صادقلو،طبق گفته ی جناب رؤیایی این سبک شعری خودش مخاطبش را پیدا می کند و شاعرانش هم در انتظار مخاطب عام نبوده اند..پس طبیعی ست که از همان قدم نخست با آگاهی به این امر قدم در راه گذاشته اند...خب ما بر سر چه چیزی چانه میزنیم؟

دكترصادقلو:

چیزی که من در حجم گرایان دیدم در مورد فرم ، اینه که "بافت‌ هنري‌ است‌ كه‌ در يك‌ شعر در زبان‌ متجلي‌ مي‌شود، نه‌ در تصوير، نه‌ در مفهوم‌، نه‌ در موسيقي‌ و.."

دكترصادقلو:

اگر این رو فرم بدونیم خب در نیما و قبل از نیما هم بوده وبه تفصیل بیان شده

دكتر صمصام:

اتفاقا نثر جناب مومنی نیز ،خلف نثر رویایی هست. حجم ، اندیشه در بعد و وجه سوم است. و نمونه های موفقش زیباست،البته سهل الوصول نیست.

وحيده سيستانى:

 به نام اسم

و یا هر شبیه بی مانند

قسم به جمله می دهد و

جمله میخانند:

که واژه باد جهان

گل به گل

گفت و گویش باد

و باز باد

کبوترانی که این کتاب را

به جای حرم

می نشینند و پرواز می کنند

علی مؤمنی/از مجموعه ی به نام اسم

این شعر را جناب مؤمنی به یدالله رؤیایی تقدیم کرده اند

محمد حسن زاده:

خوب آنچه تاکنون در تمامی بحث ها عاید من شده است این است که تمامی راهها به رویایی ختم میشود و اوست که پهلوان یکه تاز این جریان است در نظریه پردازی .چرا؟؟؟؟؟

دكترصادقلو:

نکته ی مهمی که در نظریه پردازی جریان های معاصر است لفظ پردازی های ظاهرا علمی است که وقتی توضیحی در مورد آن میدهند از اصل لفظ هم پیچیده تر میشه

جدا بسیاری از این نظریه پردازی ها قابل فهم نیستند شاید هم علم اندک بنده مشکل ایجاد کرده . نمیدونم

دكتر صمصام:

از ان به کمپوزوسیون تعبیر میکند. ببخشید که عکس میفیرستم. چشمانم برای تایپ با گوشی هنراهی نمیکند!

دكترصادقلو:

جناب حسن زاده رویایی بسیار رویایی نظریه پردازی کرده و دیگران هر چی بگن همون خواهد بود که رویایی گفته شما بیانیه ی حجم رو ببینید

محمد حسن زاده:

دکتر صمصام اینکه تا زمان نیما قطعه ی هنری نداشته ایم را کجای دلمان بگذاریم . پسچ را همین عزیزان حجم گرا این همه از مقالات شمس و حافظ و امثالش شاهد مثال حجمی می آورند

دكترصادقلو:

انصافا رویایی نظریه پرداز قوی است و خوب حرف میزنه

محمد حسن زاده:

عده ای معتقدند شعر حجم به شدت تحت تاثیر سوررئالیسم است و عده ای دیگر ردپای کوبیسم را در ان جستجو میکنند

وحيده سيستانى:

دوستان نکته ای را در باب مخاطب تا یادم نرفته بنویسم..شاعران حجمگرا و امضاء کنندگان بیانیه که شامل شاعران شعر دیگر هم هستند به نوعی انزوای ادبی هم داشته اند..مثلا بزرگانی چون پرویز اسلامپور،بهرام اردبیلی،بیژن الهی و حتا امروزه قاسم هاشمی نژاد یا هوشنگ آزادی ور را شاعران هم نمی شناخته و نمی شناسند چون دغدغه ی جلب مخاطب نداشتند و به نوعی به سلوک در انزوای شعر معتقد بودند و هستند..خب ما نمی توانیم درین مورد خاص رأیی بر درستی یا نادرستی اورشان صادر کنیم...

دكترصادقلو:

واقعا باید زمان کمال و پختگی یک جریان شعری طی بشه که بتونیم نظر بدیم و قضاوت کنیم حجم هنوز بلوغ یک جریان شعری رو از نظر زمانی طی نکرده

ميثم متاجى:

وقتی اجزا استعاری باشند و کلیت آثار و عناصر ان چون روایت هم استعاری بیان شوند راه به جای روشنی در دل تاریخ نمی برند.شعر غایت ش تعدد دلالت های معنایی نیست بلکه بخشی از وجود شعر استوار بر دلالت هاست.حجم یک مسیر پر از تجربه هست اما در زیبایی ش جای بحث هست.

راحمه  شهريارى:

گذشت زمان بهترين داوره براي ماندگاري يک شعر و اساسن يک جريان(يکي از مهم ترين مولفه هاي برون متني ه)

ميثم متاجى:

با نظر دکتر صادقلو موافقم رویایی ، رویایی نظریه پردازی می کند که در ساحت منطق نظریات نمی گنجد.

دكتر صمصام:

تعریفش از فرم خیلی مبهم است. حتی بار معنای جمله را هم بر دوس میکشد. مختصر انکه، شعر حجم کلیتی هنری از عوامل جمالشناسیک است مثل محور عمودی و تکرار و ریتم و مصرع و ..

محمد حسن زاده:

مظفر رویایی برادر یدالل رویایی یکی از نظریه پردازان حجم میگوید : این که شعر حجم نتوانست در مسیر زمان به آنچه سوررئالیسم در فرانسه شد ، بدل شود به دو چیز برمیگردد : اول اینکه در دو حوزه ی شخصی و  جمعی سازماندهی نشد . و دیگر اینکه : آنچه در دهه چهل تولد یافت خود را با تحولات حاصل از گذر زمان منطبق نکرد

دكترصادقلو:

نظریه پردازان جریان های جدید خیلی علمی و منطقی به شعر نگاه میکنند و منطق تجویزی دارن که دلشون میخواد شاعران جوان دقیقا کاری رو که اونا خواستن انجام بدن این هم شدنی نیست

ميثم متاجى:

 ضمن اینکه رویایی درباره موج نو مخالف هر نوع تدوین و نظریه پردازی ست.

اما چند سال بعد درباره حجم نظرش کاملا عوض می شود

دكترصادقلو:

آره  از انتقاد های او به موج نو هم همین است و لی خودش بعد ها این کار رو انجام میده

محمد حسن زاده:

زباني كه رويايي براي شرح مباني نظري اين جنبش به كار مي برد نيز مشحون از اصطلاحات ديداري و فضايي همچون خط، طول، سطح، فاصله، بعد و... است. اين امر باعث ميشود سرچشمه هاي حجمگرايي را بيش از هنرهاي زباني، در هنرهاي تجسمي (معماري،. نقاشي و...) جست وجو كنيم حجم گرایی ترجمه لفظ به لفظ کوبیسم یا مکعب = cubeاست

تصور میکنم شگردی بوده برای برجسته کردن حجم و تضعیف حرکت های دیگه

ميثم متاجى:

در کتاب سرچشمه دانایی کارل پوپر جمله ای از البرشت دورِر آمده است.دورر میگه اگرچه دانایی ام اندک است اما امید دارم دیگران از طریق اشتباهات من راه درست و حقیقت را دریابند.و شادمان خواهم شد که علت کشف آن حقیقت باشم.

به نظر من حجم همان اشتباه است که شاید بهانه ای برای دریافت حقایقی باشد.

در نوبت قبل هم عرض کردم وقتی پایه و اساس درست چیده نشده مسیر درست طی نمی شود.

بیانیه حجم سرشار تناقض است. توقعات رویایی و الهی در دو سوی دور از هم سیر می کنند.

آنچه دوستان درباره عرفان می گویند که امشب هم مطرح شد تاثیرات اندیشه های الهی ست نه رویایی.

رویایی نمی خواهد عرفان کند می خواهد بسازد!

وحيده سيستانى:

دقیقا میثم جان..نقد من هم به عرفان حجم در همینجاست!

ميثم متاجى:

برجسته سازی الهی در سال های اخیر هم نشات گرفته از قهرمان پروری و قله سازی برآمده از دل جامعه ی معتقد به سنت کلاسیک هست.که الهی را تا حد شیخ بالا می برد.

حال سپاسگزار می شوم اگر کتاب یا مقاله ای معرفی شود که به دور از هیجانات بتواند شیخوخیت الهی را اثبات کند.

ميثم متاجى:

 اینکه آثاری که با نام حجم ارائه می شود بحث دیگری ست که اشعاری زیبا هم وجود دارد.

اما اینکه بخواهیم وجهی نظریه پردازانه یا مکتب برای حجم یا حتی سبکی قایل شویم یک شوخی ادبی ست.

دکتر صمصام

برخی از مهمترین ویژگی های آرای رویایی را  دسته بندی و تلخیص می نمایم که برای خود من دریچه ای به حجم  شناسی بود. شاید برای عزیزان نیز مفید باشد. البته این موارد از کتاب "از سکوی سرخ" ایشانست و ادعا میکنم همینقدر را پس از چند بار خواندن فهمیدم! ( هنوز اصرار بر پیجیده گویی برخی از شاعر-ناقدان را نمیفهمم!)

۱. "شعر ، تعریف است" . معتقدم برای ورود به دنیای اندیشه شاعر ، نگاهی که به ابزار کارش دارد ،حیاتیست. تعریف رویایی از شعر همینست "شعر ، تعریف هست" مختصر ولی عمیق و تاریک! تعریف یک حادثه. ملهن از سورریالیسم یا فرمالیسم.

۲."شعر کلاسیک فاقد حادثه و پرنسیپ است"

۳."آغاز فرم در شعر فارسی  با ماخ اولا و احاق سرد از نیماست"

۴."باور به دینامیسم زبان و کلمه"

۵."پابلیک شاعر".

۶. تعریف حجم: " تکنیکی خیالی و مکانیسمی است ذهنی که با کاربست آن ،شاعر کهنه نمیشود. یک مشخصه مهم آن رسیدن شاعر از طبیعت مادر به ماوراءطبیعت است."

۷. افراط گرایی در فرم ."همه تپش هنرمند بخاطر ایجاد فرم است."

محمد حسن زاده:

خوب میثم جان این پدیده در تمامی جریانها از گذشته تا کنون بوده و هست .حافظ گرایی در غزل ، شاملوگرایی در سپید و در حجم نیز همچنین

سید مهدی جلیلی:

چه بخواهیم و چه نخواهیم رویایی و حجم و دیگران تاثیر خود را گذاشته اند و به شکرانه ی همون بیانیه، صاحب یک بیانیه هستیم و گروهی شاعر که نمی دانم تا چه اندازه و تا چه وقت التزام هایی به بیانیه شان داشتند.  گمان می کنم بعد این چند دهه هنوز هم زنده بودن بحث این جریان و آثارشان و گفتارشان نشانگر اهمیت کارشان است. توجه دادن به زبان و فرم مهم ترین کارشان بوده هنوز هم تاثیرشان را دارند می دهند

محمد حسن زاده: .

 بله همینطوره به هر حال با تمام فرازو نشیب های شعر معاصر این جریان هم هست و بخشی از ادبیات را به دوش کشیده است و تمام سخنم این است که به تمام جریانهای ادبی احترام میگذارم هرچند با مبانی نظری بسیاری مخالف باشم اما بازخوردشان در شعر را آنجا که میفهمم و لذت میبرم ارزشمند میدانم .والسلام

 


 


 


 


 


تاریخ ارسال: شنبه 06 دي 1393 ساعت: 23:44 |تعداد بازدید : 1241 نویسنده :

دیدگاههای این مطلب

امیر
1394/8/11|23:38
این ها آب را گل آلود می کنند تا عمیق جلوه کنند نیچه
عقل گریزی کیفیت پررنگ در شعر حجم است اینکه واقعیت داری حکمت وجودی است و غایتی پل اصلی در بازگشت به گذشته ی عرفان زده ی شعر ماست
من نمیفهمم چرا بین واقعیت و ماوراء آن حجمی است که شاعر از آن می پرد
پاسخ : سپاس بابت خوانش و ارائه نظرتان

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی