close
تبلیغات در اینترنت
نظیره ای بر شعری از سعید بیابانکی/18/10/93

مطالب مربوط

نظیره ای بر شعری از سعید بیابانکی/18/10/93

نظیره ای بر شعری از سعید بیابانکی/18/10/93

بیت پیشنهادی جناب مرتضی حالی:

شکر نعمت فن آوری داریم

صنعت ذره پروری داریم

سعید بیابانکی

***

   مینا سراوانی

 ما برای دروغ هامان هم

فن خوب بازیگری داریم

   مرتضى حالى

 تا که با بادتان همی سپریم

کار و بارات پنچری داریم

   حسن رفيعى

 بانکداري ما که اسلامي است

گرچه دزدی چو خاوري داريم

   مینا سراوانی

تا که آینده مان شود بهتر

بحث آیین همسری داریم

     ايمان محمد آبادى   

از رسیدن به درد مردممان

کارهای مهمتری داریم

   دکتر صادقلو

 بین اقشار مختلف ، جانم

ما حقوق برابری داریم

   ندا جلالى

 افتخار است اینکه در دنیا

ملت زود باوری داریم

      افسانه صبورى

اگر اشتون رود چه غصه خوریم

ما روشهای بهتری داریم

   مینا سراوانی

با دو گوجه یه نان و یک سفره

توی مردم عجب سری داریم

   پروانه سراوانى

رامبد هم عذرخواهی کرد 

  ما روشهای بهتری داریم

   مرتضى حالى

گفته ای حرف هم نمی فهمیم

خب دو گوش کمی کری داریم

   پروانه سراوانى

بهر وصل و وصول چکهامان

  راهکار شرخری داریم

   بهمن محمدزاده

بهر ویران نمودن فرهنگ

ما مدیران محشری داریم

     ايمان محمد آبادى 

 یوسف ما پرایدهای ماست

در همه دهر مشتری داریم

   مرتضى حالى

 تو دلت با مثال ناصر خوش

باشه ما هم پری مَری داریم

   پروانه سراوانى

نانمان هی گران تر و بدتر  

   آه چرخای پنچری داریم

   پروانه سراوانى

 من که اسمم پری بود اینک..

    مادرم گفته گلپری داریم

   بهمن محمدزاده

 دشمنم را سفید رو کرده

اینچنین ما برادری داریم

   مینا سراوانی

گردن افراشته تا فلک رفته

گرچه آبروی کمتری داریم

   دکتر صادقلو

توی دنیا همیشه در منفی

کشور خوب و برتری داریم

   مینا سراوانی

هالیوود رو ولش کنین بابا

فیلم فارسی گل پری داریم

   پروانه سراوانى

غیر از ایرانیان همه اه..اه...

 ما فقط نسل برتری داریم!!!!

   ندا جلالى

ای که زیبایی و اسیر خودت

یادتان رفته ما پری داریم؟

   ايمان محمد آبادى   

سیصد و شصت و پنج روز سال

آزمون سراسری داریم

   دکتر صادقلو

خوش به حال همه که در خانه

سروک خانه پروری داریم

   فلورا رحمانيان

بچه ها از گرسنگی مردند

همسری بسکه ددری داریم

   مرتضى حالى

گفته پیر است ... باشه خب به درک

گو بیا کهنه دختری.... داریم

     پروانه سراوانى

 شب سردی،  بداهه ها پر شور

شاعر نام آوری داریم    

   بهمن محمدزاده

از عزیزان کجاست پنهان، ما

نازنین ِ ستمگری داریم

   پروانه سراوانى

آخ بانو... به وایبر و واتساپ

 چه دلیلای محشری داریم

   پروانه سراوانى

 شام پیتزا ... ناهار همبرگر

 خانومای دلاوری داریم

   مینا سراوانی

وایبر و واتساپ وتنگو ولاین

وه که دنیای بهتری داریم

     مرتضى حالى

بس که شد پاره پوره البسه مان

ادعای پیمبری داریم

     بهمن محمدزاده

ما از آن شیخ های ناجوریم

داخل خانه محضری داریم

   بهمن محمدزاده

البته فکر بد نباید کرد

عقد خواهر برادری داریم

   افسانه صبورى

اشکنه جای گوشت بوقلمون

کوفت جای بلوبری داریم

   دکتر طبسی

ما برای عدالت و انصاف

مثلن دادگستری داریم

   ندا جلالى

گرچه آغازمان پر از حسرت

لیک پایان بهتری داریم

   ايمان محمد آبادى   

تو مبین عین گاو چاق شدیم

در عوض روح لاغری داریم

      بهمن محمدزاده

حاصل سرکشی ما بوده ست

توی سرها اگر سری داریم

     مینا سراوانی

یک قرون پول نداره هیچ وقتی

وه که ما هم چه شوهری داریم

   پروانه سراوانى

ما میان گروه شاعر ها

 آه ... یکدانه خواهری داریم

   دکتر صادقلو

بهر حرف و حدیث مسئولان

کله ی زود باوری داریم

   بهمن محمدزاده

 فحش های رکیک هم بلدیم

ما کلام معطری داریم

   پروانه سراوانى

 بین نان های داغ ایرانی

 آخ عشق است... بربری داریم

   ايمان محمد آبادى   

ما مساوی تریم از بقیه

بسکه درد برابری داریم

   افسانه صبورى

 بحث نانها که پیش می آید

غصه ای خون جیگری داریم

   پروانه سراوانى

ما میان تمام بانوها

ادعاهای سروری داریم

   بهمن محمدزاده

این که دارم حقیقتا زن نیست

داخل خانه دلبری داریم

         افسانه صبورى

 دامن و مانتو،  پیرهن. و کلاه

شال و شلوار و روسری داریم

   پروانه سراوانى

و در این عالمی که در قحطی ست

شوهر نان آوری داریم

   مرتضى حالى

آن لبانت همیشه خندان باد

بغض پنهان بهتری داریم

   ايمان محمد آبادى   

چه نیازی به حافظ و سعدی

ما که شهرام میدری داریم

   بهمن محمدزاده

راستی بچه ها، سر کوچه

ما درخت تناوری داریم

      افسانه صبورى

بین دنیایی از لباس اما

قلبهای صنوبری داریم

   پروانه سراوانى

 در ازای کانال ها، تی وی

اینهمه خاکبرسری داریم

   بهمن محمدزاده

در تمام محله تنها ما

سطل آشغال بهتری داریم

   دکتر صادقلو

نصف موها ز پس و نصف از پیش

تو بگو هی که روسری داریم!

   پروانه سراوانى

سطل تان هماره پر بادا

از شما سطل بهتری داریم!

   مینا سراوانی

واسه رفتن به اون ور دنیا

کلی سنگای مرمری داریم

   پروانه سراوانى

 ما فقط اهل بیست و سی هستیم

کو؟ کجا؟ خاکبرسری داریم؟

     بهمن محمدزاده

در شب امتحان در این پرده

کارهای مهمتری داریم

   مرتضى حالى

گاه گاهی شبیه شیخ و شما

حس و حال ستمگری داریم

   افسانه صبورى

مسکن مهر پنت هاوس دارد

آنتالیای اینوری داریم

   پروانه سراوانى

تازه اهل خبر شدیم... دانی.

ما کانال های محشری داریم

      پروانه سراوانى

کیک پختیم و دور هم خوردیم

ما هنوز شام آخری داریم

   بهمن محمدزاده

 از کنایات نا رفیقان هم

خاطر نا مکدری داریم

     پروانه سراوانى

کی عروسی شود به شهر شما؟؟  

چش به راهیم و ...   بقیه ش نمیاد

   حسن رفيعى

 نان سنگک که جاي خود، در دل

حسرت نان بربري داريم

   مرتضى حالى

مثل لش ها فتاده ایم اینور

قهوه خانه ی قنبری داریم

   بهمن محمدزاده

بر لب ساحل هاوایی هم

کلبه های محقری داریم

   مرتضى حالى

دائمن اون سرت توی وایبر

وه چه نازدار شوهری داریم

   افسانه صبورى

 دل نداریم تو سینه ما اصلن

جای آن تیر و بربری داریم

   پروانه سراوانى

عزممان جزم... تا که دکتر شیم

ما خیالات سرسری داریم

   مرتضى حالى

 قید من را بزن عزیز دلم

تا چو کیوان مشتری داریم

   حسين منورى

 مینگرم من به این هوای کثیف

دلخوشم من که پنج دری داریم

   بهمن محمدزاده

 رتبه های نخست پرورشیم

کشور دزد پروری داریم

   دکتر صادقلو

 بهر حفظ دلار این ملت

حافظی مثل خاوری داریم

   افسانه صبورى

اسفراین زمین نداریم ها

عزم مریخ و مشتری داریم

     ندا جلالى

ما طرفدار هر غذای خودی

تا که سمبوسه بندری داریم

   پروانه سراوانى

سر عقد و کنار شادوماد

چشم بر لهجه ی زری داریم

   مهدى فرج اللهى

 خَرمان مثل گاو زاییده

خودمانیم عجب خری داریم

   پروانه سراوانى

حرفهامان پر از کنایه و نیش

 ما چه شیرین زبان دری داریم

   دکتر صادقلو

 بهر جنگ و جدال در کوچه

بر کمربند خنجری داریم

   پروانه سراوانى

 روی لبهایمان چه لبخندی!

قلبهای ستمگری داریم

   افسانه صبورى

 قمه و پنجه بوکس و زنجیری

ما برای برادری داریم

   دکتر صادقلو

 بهر آسایش همه دزدان 

قاضی داد پروری داریم

   پروانه سراوانى

چهره هامان همیشه پرباد است  

  آه... وجدان پنچری داریم

    ندا جلالى

 انگلیسی مان اگر صفر است

ما الفبای زرگری داریم

   مرتضى حالى

 با بداهه همیشه جور و شبِ

نقد و تحقیق پنچری داریم

   مینا سراوانی

خودمان هرچه کرده ایم بد نیست

خلق را چوبه ی تری داریم

   افسانه صبورى

نسل زیبای آریا اما

حسرت موی فرفری داریم

   حسن رفيعى

ليگ ما مفت هم نمي ارزد

گله از تيم داوري داريم

   بهمن محمدزاده

آی دریا ببین که عشقت را

خاطرات شناوری داریم

   دکتر صادقلو

 بهر اثبات قدرت ایران

مثل قاسم دلاوری داریم

   مرتضى حالى

 آه ماخولیای من پاشو

رژه هایی سراسری داریم

   مهدى فرج اللهى

 ای خدایا خودت ظهور بکن

این شود حال بهتری داریم

   ندا جلالى

شبتان خوش که وقت دیگر نیست

این صدا؟ آه همسری داریم

      پروانه سراوانى

داعشی ها چقدر بی رحمند

اه چه بدهای عنتری داریم

   پروانه سراوانى

مادری هی به بچه گفت، بخواب

بچه گفتا چه مادری داریم!

   ايمان محمد آبادى  

ما برای بالانس جمعیت

شیوه ی چند همسری داریم

     ناهيد نداف

در فضاهای چرت و پرت مجاز

ما چه شیرین ترین شبی داریم

   پروانه سراوانى

 بهر تنبیه مرد چند زنه

ما تبرها و خنجری داریم!

   مینا سراوانی

ما برای نبرد با این رسم

راه و رسم فسونگری داریم

   افسانه صبورى

توی مجلس بجای قانون، ما

جنگ و دعوای زرگری داریم

   ناهيد نداف

 ما برای بالانس جمعیت

شیوه های نکوتری داریم

   مینا سراوانی

ما برای نبرد با این رسم

کتک و تنبیه بهتری داریم

   ناهيد نداف

 بهتر است بحث را تمام کنیم

ورنه جنگ مکرری داریم

   مرتضى حالى

غوطه ور در سراچه ی اشکیم

 وه چه نرمینه بستری داریم

   حسن رفيعى

در سراپرده ي خيال امشب

ما بيابانکي تري داريم

   دکتر صادقلو

گوشهامان چقدر پر وعظ است

بس که مردان منبری داریم

   حسن رفيعى

گفت در پاسخ ون ارشاد

خواهرم ما که روسري داريم

   بهنام اميرى نيا

بحر آن ازدیاد جمعیت

ما پری های بهتری داریم

   پروانه سراوانى

عاشقان کشتگان معشوقند

عاشقان دلاوری داریم

   ناهيد نداف

کاش میشد کمی خزعبل گفت

بس که از هم دل پری داریم

   پروانه سراوانى

چشم مان کور، دندمان هم نرم

 چه گل افشانه کشوری داریم

   مهدى فرج اللهى

هی به او از ظریف گفتم من

گفت جایش که جان کری داریم

   حمید عرب عامری

چقَدَر گشنه ام حسن زاده!

تووو کمد نان بربری داریم!؟

   پروانه سراوانى

گفت اوباما به خانم اشتون

ما بجای ظریف، کری داریم

   حمید عرب عامری

می پرم در هوای کوی شما

توی بالش اگر پری داریم

   ايمان محمد آبادى   

هرچه آمد گلاب خالص بود

ما در این پرده قمصری داریم

   حمید عرب عامری

 ناب ناب است ! می بری!؟ داریم

   پروانه سراوانى

توی پرده... خدا رو شکر که ما

شاعران تناوری داریم

   پروانه سراوانى

 شب جشن است و شعر هم آزاد

 ناب ناب است... می بری؟ داریم

        پروانه سراوانى

کار من شد شبیه اصلاحات

 کوش؟ بیتای بهتری داری

   حمید عرب عامری

یاد آن سالهای دور به خیر

کاش می شد بگم خریداریم!

  حمید عرب عامری

باعنایت به نرخ و قیمت ها

توی بازار زرگری داریم

   هادى خورشاهيان

کشور رو به رشد ایرانیم

بانک ملی و خاوری داریم

   پروانه سراوانى

دزد نفتی... فقیر نان داریم

ما عجیبانه کشوری داریم

   پروانه سراوانى

ظرف شستیم و بیت هم آمد

بیت های مکرری داریم 

   دکتر صادقلو

 می رود سوی آسمان قیمت 

چون که ارز شناوری داریم

   حسن رفيعى

دين ناب محمدي داريم

مذهب پاک جعفري داريم

   پروانه سراوانى

 شب خوبی شده ست هم امشب 

 چه گرامی پیمبری داریم

   هادى خورشاهيان

از سیاست چقدر می گوییم

ما عجب کله ی خری داریم

   حمید عرب عامری

بحث دین شد... حجاب هم بد نیست

خوب شد خوب... روسری داریم

   هادى خورشاهيان

در گروه بداهه هم ایمان

هم حسن, مهدی و پری داریم

   داوود خان احمدى

مذهبت را بکار می بینی

هم ترب هم که جعفری داریم

   پروانه سراوانى

نیمه شب شد... خدای من ای وای

  وه چه دجاله وایبری داریم 

   هادى خورشاهيان

بی خیال ای حمید جدی گو

ما مگر بیت بهتری داریم

    سودابه سراوانی

 وه خوشستیم بین این همه خوب

ما بدان هم گهی سری داریم

   حمید عرب عامری

 ولی انگار... در دل پرده

شاعران سخنوری داریم

   هادى خورشاهيان

الغرض شاعری تواناییم

قدرت و قدر انوری داریم

   دکتر صادقلو

چون جلیلی در این گروه ای جان

وه که ما شاعر سری داریم

   حمید عرب عامری

 من هواخواه شاهی وگیشنیز...

یک نفر گفت ... جعفری داریم

   داوود خان احمدى

ما به هادی خورشاهیان رفتیم

که زبانی بدین شری داریم

   حمید عرب عامری

فرصت شعر و شاعری آمد

چون که درخواب... همسری داریم

   هادى خورشاهيان

 به روال شبانه برگردیم

گرچه تا صبح مشتری داریم

   حمید عرب عامری

پسران روی تخت خوابیدند

نتوان گفت دختری داریم

   داوود خان احمدى

مذهبم کاش بود انتووان

حال ما پیک کم تری داریم

  دکتر صادقلو

وقت دعوا که شد همه محکم

ما زبان دری وری داریم

   حمید عرب عامری

دل به طنزی شبانه چون بستیم

حال واحوال بهتری داریم

   داوود خان احمدى

بودن ما به از نبودن ماست

شاملو کوش؟ ما خریداریم

     ايمان محمد آبادى

 تازه در ازدیاد جمعیت

چند عنوان کشوری داریم

    حمید عرب عامری

 ما برای خروج از پرده

شاید ...انگار... که دری داریم

   ناهيد نداف

 قافیه کاشکی عوض میشد

ما که مردان بهتری داریم؟

   پروانه سراوانى

شاعران در شمار و افزون شد 

وه چه ابیات بهتری داریم

   حشمت الله حميدى

 شب عیداست و ما همه بیدار

سرخوشیم و پیمبری داریم

تاریخ ارسال: شنبه 20 دي 1393 ساعت: 9:48 |تعداد بازدید : 185 نویسنده :

دیدگاههای این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی